GISTEREN TOEN IK JONG WAS

GISTEREN TOEN IK JONG WAS

Ik lag in het gras en ik dacht aan haar
die mijn droom eigenlijk moest wezen
Zo roerde zich mijn gevoeligste snaar
en trachtte ik in het verschiet te lezen

Een huwelijk, anders dan ik thuis zag
lachte mij vanuit het overmorgen toe;
Ik zag toe dat zij aan het schreien lag
door alle gigantische tegenstand, moe

Zeker zou ik haar al mijn liefde geven
in mijn armen zo haar leed verzachten
Ik zag ons tezamen in morgen zweven
haar verwarmen in alle koude nachten

Ik lag in het gras en beminde haar stil
en ik voelde dat we bij elkaar hoorden
Alles daarna zag ik door mijn gele bril
in mij landden toen al…deze woorden