VADERLIEFDE

VADERLIEFDE

Vandaag was zij veertien geworden
waarlijk gelukkig was zij er niet mee
Pa negeerde altijd de verbodsborden
van volgens hem, zijn kleine tere fee

Zo lang als haar herinnering al reikte
was het wel praktisch om de dag raak
Pa acteerde eeuwig de verongelijkte;
zei: Ik hou van je en dat is mijn zaak

Innerlijk mocht ze zich wel verzetten
zolang ze maar toeliet al wat hij wilde
Wat hij uithaalde kon zij niet beletten
haar restte namelijk ransel als ze gilde

Vandaag werd zij dus al veertien jaar
mensen zeiden, jij meid, wordt groot
Zij evenwel.. was er nu wel mee klaar
Liever ging zij vòòr vanavond dood