IK KLOM NAAR DE HEMEL

IK KLOM NAAR DE HEMEL

Ik kocht een ladder om God te spreken
een erg lange daar hij op hoogte woont
En korte tijd niet naar ons had gekeken
en hij even zijn liefde niet had getoond

Hij haalde mijn lieve schat veel te laat
hij liet haar lijden, meedogenloos lang
Hij leek een kort momentje niet paraat
terwijl zij op hem wachtte, ‘t is wrang

Heel hoog, achter teveel verre sterren
kwam ik aan wijl hij rustte in de zetel
Iemand trachtte mij de weg te sperren
ik pikte ‘t evenwel niet, heel vermetel

God zei, ik heb de mens iets gegeven
om ‘t lijden der zieken te af te breken
Dus de kans te stoppen met hun leven
de mens zag ’t niet als goddelijk teken

Ook schenk ik al jaren de medicijnen
ze zien dit ook niet als Godsgeschenk
Liggen ze soms achter rookgordijnen?
weet niet of ik van hen ’t goede denk

Heb bij ik het scheppen fouten begaan,
wilt jij gij mij die dan heden vergeven
Ik zal thans al die wetgevers gadeslaan
gerechtigheid te geven aan ‘t wetleven

Bedroefd verzocht hij me te vergeven
herstellen zulks lukte naderhand nooit;
Hij zelf leed pijn in zijn eeuwig leven;
Bij mijn afscheid zuchtte hij: Tot ooit

STEUN S.V.P. DE CROWDFUNDINGS ACTIE VAN WIM VAN DIJK (ZIE INTERNET) OM DE EUTHANASIEWETGEVING TE VERBETEREN VOOR HEN DIE LIJDEN EN ALS HUN LAATSTE EN ENIGE UITWEG DE DOOD ZIEN..