DOODONGELUKKIG

DOODONGELUKKIG

Ik weet dat je pijn lijdt, ik lijd mee
in je ogen zie ik ’t machteloos leed
De dokter wilde niet met jou in zee
de menselijke wet is toch zo wreed

’t Afscheid leidt tot eenzaam lijden
onze liefde blijft echter altijd leven
Zo zullen alleen de lijven scheiden
dat is de troost die we elkaar geven

Toch kan ik ’t leed niet ontkennen;
’s nachts glijdt de pijn in mijn hart
Het verdriet, dat nooit kan wennen
stapelt zich op mijn gisteren smart

Alleen onze harten zullen spreken
de taal der liefde vergt geen woord
Ik wacht stil tot jouw ogen breken
en jij wegglijdt naar ’t betere oord

De dood gaat zich gauw ontfermen
mild zo de uitweg voor jou zal zijn
Later klinken al mijn krachttermen;
tezamen met mijn tranen ..van pijn

kijk s.v.p. naar onderstaande link, die eventueel gekopieerd dient te worden, naar de crowdfundactie van de persoon voor wie ik dit gedicht geschreven heb, ik dank u bij voorbaat:

https://steunactie.nl/actie/levenseinde-1/-4943